Zriaďovateľ a Rada školy


Zriaďovateľ MŠ: Obec Rudinka v zastúpení starostky obce: Ing. Slávky Koptákovej

Dňa 7.9.2023 sa písomným hlasovaním, zvolili členovia školskej rady:

RADA MATERSKEJ ŠKOLY RUDINKA

Predseda rady školy:  Jana Svorníková           

Za pedagogických zamestnancov MŠ:  Mgr. Zuzana Kršková

Za nepedagogických zamestnancov, školskú jedáleň:  Ing. Eva Šofranková 

Za zriaďovateľa, poslancov obce:  Mgr. Vladimír Filip, PhD. 

Za zriaďovateľa, ekonomické riešenie:  Janka Hrdináková 

Za rodičov:  Bc. Mariana Chriščanovská

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky