Zriaďovateľ a Rada školy


Zriaďovateľ MŠ: Obec Rudinka v zastúpení starostu obce: Ing. Viliama Michela

Dňa 05.10. 2020 sa písomným hlasovaním, prostredníctvom hlasovacích lístkov, zvolili členovia školskej rady:

RADA MATERSKEJ ŠKOLY RUDINKA

Predseda rady školy:  Bc.Zuzana Michelová           

Za pedagogických zamestnancov MŠ:  Lucia Mičianová  

Za nepedagogických zamestnancov, školskú jedáleň:  Ing. Eva Šofranková 

Za zriaďovateľa, poslancov obce:  Mgr. Vladimír Filip, PhD. 

Za zriaďovateľa, ekonomické riešenie:  Janka Hrdináková 

Za rodičov:  Mgr. Gabriela Kalianková 

Za rodičov:  Veronika Grigová 

Vytvorte si webové stránky zdarma!