Denný poriadok


Trieda: heterogénna

Učiteľky: Mgr. Zuzana Kršková, Mgr. Júlia Kacová

7.00 - 9.00

Príchod detí do MŠ, privítanie, hry a hrové činnosti, zdravotné  cvičenia, výchovno-vzdelávacie aktivity a ranný kruh.

9.00 - 9.30

Osobná hygiena, desiata.

9.30- 10.00

Vzdelávacia   aktivity.

10.00 - 11.30

Pobyt vonku.

11.30 - 12.30

Osobná hygiena, obed, príprava na odpočinok.

12.30 - 14.30

Odpočinok, relaxačné cvičenia.

14.30 - 15.00

Osobná hygiena, olovrant.

15.00 - 16.30

Hry a hrové činnosti - individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, jazykové chvíľky, výchovno-vzdelávacie aktivity, hodnotenie dňa.

  

   Rudinke 31.8. 2021                                   

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky