Charakteristika MŠ

Materská škola v Rudinke je umiestená v budove kultúrneho domu na prvom poschodí. Dátum vzniku podľa písomností sa datuje od apríla 1969.

Jej zriaďovateľom je Obecný úrad Rudinka. Priestory školy prešli úplnou rekonštrukciou (budova bola v roku 2014 kompletne zateplená, vymenili sa elektroinštalácie, rekonštruovali sa sociálne zariadenia, zmodernizoval sa vykurovací systém). Materská škola je jediná škola v obci a z tohto hľadiska sa snažíme plniť naše poslanie k spokojnosti občanom a aj k zriaďovateľovi. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od 2,5 roka do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, rodičom detí, dávame možnosť k poldennému pobytu dieťaťa v materskej škole. Materská škola je jednotriedná s názvom Lienky. Kapacita školy je stanovená pre umiestnenie 21 detí, školu navštevujú aj deti z okolitých obcí. Priestory školy sú výborné vybavené základným materiálom, zariadením, nábytkom, detským záhradným zariadením a oploteným detským ihrisko.

Názov vzdelávacieho programu obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre ďalšie roky. Prostredníctvom tejto myšlienky chceme objavovať a poznávať ríšu zdravia plnú farieb, tónov, vôní, pokoja a zdravého spôsobu života k celkovému šťastiu.

My sme drobná ďatelinka, ktorá v tráve rastie, kto ju nájde, ten sa teší, bo znamená šťastie.

Štyri lístky ďatelinky, štyri pekné deti, zahrajme sa, zaspievajme, veď nám slnko svieti.

Základnú charakteristiku - ľudskosť, totiž človek nedostáva od prírody, ale získava ju výchovou v priebehu života. V tomto kontexte môžeme predprimárnu výchovu chápať ako výchovu pre život. V živote človek často hovorí a túži po šťastí, zdraví a úspechu. Realizovať výchovu od útleho veku v dobrom telesnom a duševnom zdraví a dosiahnuť viac úspechov, spájame so šťastím. Šťastie pripisujeme aj rôznym veciam, napríklad nájdeniu štvorlístka v hustej tráve. Keď ho nájdeme nechceme ho stratiť, aby nás to šťastie neopustilo. Z uvedených myšlienok ma inšpiroval názov pre MŠ Rudinka "Šťastný štvorlístok", lebo v škole dbáme o rozvoj osobnosti detí pri ochrane ich zdravia v podnetnom prostredí pre ich sebarealizáciu, podnietenú úspešnými výsledkami, ktoré najradšej so šťastným výzorom tváre ukazujú svojim rodičom a to všetko chceme spoločnou cestou s rodičmi uskutočňovať, lebo len zdravý, vzdelaný človek - dieťa môže byť skutočne šťastný.


Naša trieda Lienky

Zoznam detí:
2021/2022
 • Frátriková Michaela 
 • Grigová Liliana 
 • Hatiar Patrik 
 • Jedináková Sabína 
 • Kalianková Nela 
 • Krška Oliver 
 • Kubová Lucia 
 • Liška Marek 
 • Liška Patrik 
 • Michelová Eliška 
 • Michelová Tereza 
 • Orvan Adam 
 • Sventek Oliver 
 • Svorníková Nina 
 • Škultéty Šimon 
 • Žabková Zoja 
 • Račková Veronika
Vytvorte si webové stránky zdarma!