Náš tím

Náš tím sa s láskou stará o pohodlie, pokoj a rozvoj vašich detičiek. Poskytujeme im príjemnú klímu v triede, zabezpečujeme výchovno-vzdelávací proces a tiež sa staráme o to, aby boli detičky milované bez rozdielu. 


Mgr. Zuzka Kršková

Pani riaditeľka


Lucka Mičianová

Pani učiteľka


Majka Dišeková

Pani upratovačka


Alenka Maroňová

Pani kuchárka

Vytvorte si webové stránky zdarma!