Jedáleň

Vedúca jedálne: Ing. Eva Šofranková

Zo školskej jedálne sa môžete odhlásiť do 8:00!

Vytvorte si webové stránky zdarma!