MŠ je otvorená od 7:00 do 16:30  PO-PIA

Aktuality

"Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v škôlke"

"Hľadal ježko celý rok

v tráve malý štvorlístok.

Stále sa mu to len zdalo,

že má šťastia asi málo.

Raz to prišlo, jasná správa,

štvorlístok mu z materskej školy máva.

Mám ho, mám ho, tu je práve,

našiel som si v materskej škole Rudinka

šťastie pravé."

OznamyOspravedlnenie dochádzky dieťaťa

Milí rodičia,

rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa s účinnosťou od 18. októbra 2021 mení takto:

Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.

  1. a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú), ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
  2. b) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné".

Rozhodnutím sa predlžuje lehota na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní.

Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné.

Ďakujeme za pochopenie

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky