MŠ je otvorená od 7:00 do 16:30  PO-PIA

Aktuality

"Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v škôlke"

"Hľadal ježko celý rok

v tráve malý štvorlístok.

Stále sa mu to len zdalo,

že má šťastia asi málo.

Raz to prišlo, jasná správa,

štvorlístok mu z materskej školy máva.

Mám ho, mám ho, tu je práve,

našiel som si v materskej škole Rudinka

šťastie pravé."

Oznamy


Zápis detí do MŠ

Projekt: Čerstvé hlavičky

Pomôžte svojim hlasom pre našu škôlku v projekte Čerstvé hlavičky :) 


Ospravedlnenie dochádzky dieťaťa

Milí rodičia,

rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa s účinnosťou od 18. októbra 2021 mení takto:

Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.

  1. a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú), ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
  2. b) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné".

Rozhodnutím sa predlžuje lehota na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní.

Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné.

Ďakujeme za pochopenie

Vytvorte si webové stránky zdarma!